รายงานการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Participants
  1. นางสวีณา พลพืชน์, วิทยากร 8 ว.
  2. นางพุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7
  3. นางสุภัทร คำมุงคุณ, วิทยากร 7
  4. นางชนิดา จรรโลงศิริชัย, วิทยากร 5
Event Date
2006-11-03
Year
2006
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ