รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทยสู่การพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ

การสัมมนา เรื่อง เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทยสู่การพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เวลา 08.30 - 14. 30 น. ณ ห้องแกรนด์ A-B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

Participants
  1. นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกร 8 ว.
  2. นายยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์, นิติกร 6
Event Date
2006-11-01
Year
2006
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ