รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ก๊าซ NGV พลังงานทางเลือกจริงหรือ?

การสัมมนา เรื่อง ก๊าซ NGV พลังงานทางเลือกจริงหรือ? จัดโดย สมาคมคุ้มครองผู้ริโภคไทยและภาคีเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2549 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

Participants
  1. นางพุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7
  2. นางชนิดา จรรโลงศิริชัย, วิทยากร 5
Event Date
2006-10-19
Year
2006
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ