รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ

การสัมมนา เรื่อง พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2549 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร ( ห้อง LT 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

Participants

นายยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์, นิติกร 6

Event Date
2006-11-30
Year
2006
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ