รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง NGV พลังงานทางเลือกของภาคขนส่ง

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง NGV พลังงานทางเลือกของภาคขนส่ง จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอล์ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

Participants
  1. นางพุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7
  2. นางชนิดา จรรโลงศิริชัย, วิทยากร 5
Event Date
2006-11-09
Year
2006
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ