รายงานผลการสัมมนา โครงการสัมมนาเพื่อรองรับการให้บริการวิชาการภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

โครงการสัมมนาเพื่อรองรับการให้บริการวิชาการภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จัดโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Event Date
2017-02-17
Year
2017
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar