รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ ทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ครั้งที่ 2 เรื่อง ส. ส. กับพรรคการ เมือง : การสังกัดพรรค, เสรีภาพของผู้แทนปวงชนประชาธิปไตยภายในพรรค และการเลือกตั้งแบบปาร์ตี้ลิสต์

การสัมมนาทางวิชาการ ทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ครั้งที่ 2 เรื่อง ส. ส. กับพรรคการ เมือง : การสังกัดพรรค, เสรีภาพของผู้แทนปวงชนประชาธิปไตยภายในพรรค และการเลือกตั้งแบบปาร์ตี้ลิสต์ จัดโดย สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

Participants
  1. นายวิชาญ ทรายอ่อน, วิทยากร 5
  2. นางบุศรา เข็มทอง, นิติกร 5     
  3. นายณัฐพล ยิ่งกล้า, นิติกร 4
     
Event Date
2007-02-15
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ