รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2550 เวลา 8.30-16.30 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Participants
  1. นางสาวตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1
  2. นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกร 8 ว.
Event Date
2007-03-09
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ