หอสมุดรัฐสภางดให้บริการ ถึงวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

หอสมุดรัฐสภางดให้บริการ ถึงวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 2242 5900 ต่อ 5715

หอสมุดรัฐสภางดให้บริการ ถึงวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565