เชิญชวนอวดภาพความประทับใจที่ท่านเข้ามาใช้บริการหอสมุดรัฐสภา

หอสมุดรัฐสภาขอเชิญชวนร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลเพียงอวดภาพความประทับใจที่ท่านเข้ามาใช้บริการหอสมุดรัฐสภาไม่ว่าจะมุมใด ๆ ในหอสมุดรัฐสภาใต้โพสต์นี้
https://fb.watch/buPQky4hA9/

ภาพไหนได้รับการกด "ถูกใจ" มากที่สุดจะได้รับของรางวัลจากหอสมุดรัฐสภา

ร่วมสนุกโดยการส่งภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 11 มีนาคม 2565
กติกา
1. กดถูกใจเพจและโพสต์นี้
2. แชร์โพสนี้โดยตั้งสาธารณะ 
3. โพสต์ภาพที่ท่านเข้ามาใช้บริการหอสมุดรัฐสภาไม่ว่าจะมุมใด ๆ ในหอสมุดรัฐสภาที่ท่านชอบ 1 รูป
4. ตัดสินจำนวนถูกใจ ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 นาฬิกา