ข่าวดี กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ยืมเพิ่มเป็น 7 รายการ ตลอดเดือนเมษายน 2565

ข่าวดี กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ยืมเพิ่มเป็น 7 รายการ ตลอดเดือนเมษายน 2565

  • สมาชิกรัฐสภา ยืมได้ 7 รายการ มีกำหนด 15 วัน
  • ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) ยืมได้ 7 รายการ มีกำหนด 7 วัน
  • บุคคลในวงงานรัฐสภา : ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกรัฐสภา คณะทำงานทางการเมืองของประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภาและผู้นำฝ่ายค้าน ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ยืมได้ 7 รายการ มีกำหนด 7 วัน

*กิจกรรมนี้เฉพาะวันที่ 1-30 เมษายน 2565 เท่านั้น*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2242 5900 ต่อ 5714

poster กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ยืมเพิ่มเป็น 7 รายการ ตลอดเดือนเมษายน 2565