ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

📣 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

✅ ภายใต้หัวข้อวิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”

✅ ส่งข้อเสนอเข้ารับการพิจารณาให้ทุนวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลาราชการ 

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2242 5900 ต่อ 5761

🎓 ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20220421091905.pdf

poster ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566