ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “ความสำคัญของสารสนเทศในมุมมองของนักวิชาการและอนุกรรมาธิการ” วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม Knowledge Gateway ประตูความรู้สู่ SMART Library ด้วยวิธีแห่งศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 4 
การเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “ความสำคัญของสารสนเทศในมุมมองของนักวิชาการและอนุกรรมาธิการ” 

วันที่และเวลา : วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา
รูปแบบ : ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-09.00 นาฬิกา
ผ่านลิงก์ https://forms.gle/wEmpSbVBwQyGT7P29

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86194274977?pwd=

Meeting ID: 861 9427 4977
Passcode: 971815

หมายเหตุ : กรุณาพิมพ์ชื่อที่ใช้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบ "ชื่อ นามสกุล - ชื่อหน่วยงาน" เช่น วิลาวรรณ์ บุตดา - สผ. เป็นต้น