เว็บไซต์หอสมุดรัฐสภา แจ้งปิดให้บริการ วันศุกร์ที่ 3-5 มิถุนายน 2565

แจ้งปิดการให้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของหอสมุดรัฐสภา เพื่อดำเนินการย้ายและติดตั้งระบบงานของหอสมุดรัฐสภา ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 และเปิดให้บริการได้ปกติในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

poster เว็บไซต์หอสมุดรัฐสภา แจ้งปิดให้บริการ วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565