ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการการบรรยาย Library Talk: เทคนิคการเขียนงานวิชาการ วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการการบรรยาย Library Talk: เทคนิคการเขียนงานวิชาการ
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) CB 405 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting Application
และ Live Stream ผ่าน Facebook Fan Page "หอสมุดรัฐสภา"

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการการบรรยาย Library Talk: เทคนิคการเขียนงานวิชาการ วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565