ขอเชิญร่วมฟังบรรยายโครงการ "Library Talk" เรื่อง "การขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายโครงการ "Library Talk" เรื่อง "การขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.30-12.00  นาฬิกา ณ ห้องจัดเลี้ยง 102-104 ชั้น 1 ฝั่งอาคารวุฒิสภา ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาคารรัฐสภา และ Live Stream ผ่านระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ Facebook Fan Page "หอสมุดรัฐสภา"

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายโครงการ "Library Talk" เรื่อง "การขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566
แฟ้มข้อมูล :