ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "14 กุมภา วันวาเลนไทน์ รวมพลังคนหัวใจสีเขียวมอบความรัก (ษ์) ให้โลก"

หอสมุดรัฐสภาขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม

"14 กุมภา วันวาเลนไทน์ รวมพลังคนหัวใจสีเขียวมอบความรัก (ษ์) ให้โลก"

กติกาการร่วมสนุก

1. อ่านแล้วแชร์ เลือกหนังสือในมุม Green library ของหอสมุดรัฐสภา ถ่ายหน้าปก

2. ขอ 3 คำ จะมอบความรัก (ษ์) ให้โลกอย่างไร

3. ส่งมาที่ Inbox Facebook Fan page “หอสมุดรัฐสภา”

4. 20 ท่านแรกที่ส่งเข้ามาก่อนรับรางวัลถุงผ้า

5. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันพุธที่ 8 - วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

6. รับรางวัลในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 - 15.30 นาฬิกา ณ มุม Green Library หอสมุดรัฐสภา ชั้น 9 อาคารรัฐสภา

14 กุมภา วันวาเลนไทน์ รวมพลังคนหัวใจสีเขียวมอบความรัก (ษ์) ให้โลก