หอสมุดรัฐสภาขอแจ้ง "ปิดให้บริการ" วันที่ 24-25 พ.ค. 2566

หอสมุดรัฐสภาขอแจ้ง "ปิดให้บริการ" ในวันพุธที่ 24 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566

เนื่องจากมีการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของหอสมุดรัฐสภา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2242 5900 ต่อ 5714

หอสมุดรัฐสภาขอแจ้ง "ปิดให้บริการ" วันที่ 24-25 พ.ค. 2566