แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เล่ม 2 : ปัญหาการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
No. of Pages
188
ISBN
974-94623-9-4
Year
2549
Research Types
Research by the Secretariat of the House of Representatives