นโยบาย 3 รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (1) และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (2)

Author:
โชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ
หน่วยงาน :
No. of Pages:
119
Year:
2019