รอบรู้เรื่องต้นไม้: ไม้ประดับดูดสารพิษ พลูด่าง

รอบรู้เรื่องต้นไม้: ไม้ประดับดูดสารพิษ พลูด่าง

พลูด่าง Golden Pothos เป็นไม้เลื้อยที่นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคารและบ้านเรือนมานานแล้ว ด้วยรูปใบและสีเขียวแต้มเหลืองที่ดูสวยงาม โดยเฉพาะเมื่อมันเลื้อยพันหรือห้อยย้อยลงมาดูอ่อนช้อยและเพิ่มความมีชีวิตชีวา แต่มีน้อยคนนักที่จะรู้ถึงความสามารถในการดูดสารพิษในอากาศของพลูด่าง

พลูด่าง เป็นไม้เลื้อยที่ลำต้นมีรากงอกออกมาตามข้อ ใบกลมป้อมคล้ายรูปหัวใจ ปลายใบแหลม โคนใบโค้งมนเล็กน้อย ใบมีสีเขียวและมีรอยด่างสีเหลืองอยู่ที่ใบทำให้ดูสวยงาม

พลูด่าง เป็นพืชที่ปลูกง่าย แม้เพียงปักชำในน้ำก็สามารถเจริญเติบโตได้และเจริญเติบโตได้รวดเร็ว ต้องการน้ำมากและแสงแดดพอสมควร แต่ก็สามารถอยู่ได้แม้มีแสงและน้ำน้อย นิยมปลูกในกระถางแขวนหรือกระถางที่มีเสาเหล็กให้เลื้อยพันหรือให้เลื้อยตามโคนต้นไม้ใหญ่ ถ้าปลูกลงดินใบจะใหญ่มาก

พลูด่าง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Scindapsusaureus อยู่ในวงศ์ ARACEAE มีถิ่นกำเนิดในหมู่เกาะโซโลมอน อยู่ได้ในอุณหภูมิ 18–24 องศาเซลเซียส กึ่งแดดร่มรำไร ต้องการความชื้นสูง

การดูแล ต้องการแสงจากแสงแดดหรือแสงไฟจากไฟนีออน ต้องการน้ำพอสมควร ถ้าอากาศภายในห้องแห้ง ควรฉีดหรือพ่นละอองไอน้ำให้หรือเช็ดใบด้วยผ้าเปียกหมาด ๆ

ขยายพันธุ์ โดยการใช้กิ่งหรือลำต้นที่มีใบติดอยู่ไปปักชำเลี้ยงในน้ำหรือปลูกในดินก็ได้ ปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิด ส่วนผสมของดินใช้ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน เศษใบไม้ผุหรือขุยมะพร้าว 1 ส่วน ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำอย่างเจือจางรดเดือนละครั้ง อัตราการคายความชื้นปานกลางอัตราการดูดสารพิษมาก

 

ที่มา : ไม้ประดับดูดสารพิษ พลูด่าง. (https://www.panmai.com/Pollution/Pollution_32.shtml)

ผู้จัดทำ :
ศิริพร โหตรภวานนท์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
อภิรดี เสียมศักดิ์, เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
Created on