รายงานการเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2549 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องที่ 5 ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เข้าร่วม :

นายยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์, นิติกร 6

วันที่เข้าร่วม :
2549-11-06
ปีที่เข้าร่วม :
2549
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :