เว็บไซต์หอสมุดรัฐสภา แจ้งปิดให้บริการ วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

เว็บไซต์หอสมุดรัฐสภา แจ้งปิดให้บริการ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565  เวลา 16.30 นาฬิกา เนื่องจากมีการปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า  สามารถให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565  เวลา 08.30 นาฬิกา

poster เว็บไซต์หอสมุดรัฐสภา แจ้งปิดให้บริการ วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565