ข่าวที่ดึงมา

รัฐ สังคม และการเปลี่ยนแปลง : การพิจารณาในเชิงอำนาจ นโยบาย และเครือข่ายความสัมพันธ์

1 วัน 1 ชั่วโมง ago
By อนุสรณ์ ลิ่มมณี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2542 . 202 หน้า ; 9748721299 Place Hold on รัฐ สังคม และการเปลี่ยนแปลง : การพิจารณาในเชิงอำนาจ นโยบาย และเครือข่ายความสัมพันธ์

ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2559 /

1 วัน 1 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย, 2559 . 60 หน้า : 26 ซม.. Place Hold on ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2559 /

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 วัน 1 ชั่วโมง ago
รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560