เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ

เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ

เซเปียนส์ : สปีชีส์หนึ่งของสกุล Homo (มนุษย์), ลิงไร้หาง, ความสามารถในการควบคุมไฟ ที่ทำให้เรามีอำนาจเหนือสัตว์ต่าง ๆ

เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ เป็นหนังสือขายดีใน The New York Times Best Seller และได้รับรางวัล National of China’s Wenjin Book Award ในฐานะหนังสือดีเยี่ยมที่สุดในปี ค.ศ. 2014 ที่รวบรวมและบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ Homo sapiens กว่า 70,000 ปี นับตั้งแต่ครั้งยังเป็นลิงไร้หางที่ไม่สลักสำคัญใด จนกลายเป็นเจ้าผู้ครอบครองโลก โดยผู้เขียนจะพาผู้อ่านไปหาคำตอบว่า มนุษยชาติเป็นอย่างที่อยู่ทุกวันนี้ได้อย่างไร? ตลอดจนประวัติศาสตร์อันยาวนานของเหล่ามวลมนุษยชาติ เกิดความเปลี่ยนแปลง อะไรบ้าง? ปัจจัยต่าง ๆ ได้ถูกนำมาอธิบายขยายความอย่างเห็นภาพ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่เด่นชัดของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอ

หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกสนุกสนานด้วยสำนวนการเล่าเรื่องและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากความรอบรู้ของผู้เขียนแล้ว รวมถึงพบกับข้อสังเกต สมมุติฐาน และคำอธิบายที่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา ชวนให้คิดต่อหรือแม้แต่จะโต้แย้งตลอดทั้งเล่ม
    
หนังสือ "เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : แฮรารี, ยูวัล โนอาห์. (2561). เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ. [CB 113.H4 ฮ865ซ 2561]

ผู้จัดทำ :
ชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
อรุณทิพย์ จันทร์ดิษฐ์, เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
วันที่