ศาสตร์แห่งการเขียนที่โน้มน้าวใจได้ทุกคน

ศาสตร์แห่งการเขียนที่โน้มน้าวใจได้ทุกคน

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเป็นโค้ชด้านการสื่อสารที่สอนการเขียนโดยเฉพาะ เนื้อหาที่นำเสนอจึงเป็นการนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของตนเองมาถ่ายทอด โดยเฉพาะสาระสำคัญเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ได้รับการยอมรับและถ่ายทอดต่อกันมากว่า 150 ปี ทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้หลักการและเคล็ดลับการเขียนเชิงลึก ด้วยเทคนิค O-R-E-O Map (Opinion Reason Example and opinion) 

เนื้อหาที่นำเสนอประกอบด้วย ความลับของคอร์สเรียนการเขียน เป็นการชี้ถึงความสำคัญของการเขียน ทำไมมหาวิทยาลัยชื่อดังถึงเน้นเรื่องการเขียน โดยยกตัวอย่างการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ให้ความสำคัญกับการเขียน เคล็ดลับที่ทำให้คุณภาพงานเขียนดีขึ้น อธิบายถึง O-R-E-O Map ซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญในการเขียนงาน สูตรการเขียนงานที่คนต้องอ่านอย่างแน่นอน หัวข้อนี้น่าจะตรงใจผู้เขียนทุกคนเพราะการเขียนงานเป้าหมายสำคัญคือผู้อ่าน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับทุกคนว่าเขียนงานแล้วจะมีคนอ่านหรือไม่ โดยนำรูปประโยคที่ช่วยจูงใจผู้อ่านมานำเสนอไว้เป็นตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านเลือกใช้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ได้แนะนำการเขียนความเรียง (Essay) ได้ง่ายและเป๊ะ โดยอธิบายหลักการที่สำคัญในการเขียน พร้อมแสดงโครงสร้างการเขียนด้วยรูปภาพที่ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและสามารถทำตามได้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ O-R-E-O Map กับงานเขียนแบบต่าง ๆ ทำให้เห็นตัวอย่างการเขียนหลากหลายรูปแบบ และที่สำคัญอีกอย่างคือแนวทางการฝึกเขียนแบบเซียน ซึ่งเป็นการเน้นย้ำว่าหากอยากเขียนเก่งต้องฝึกเขียน และควรมีการตรวจงานเองและให้ผู้อื่นตรวจ เพื่อนำคำแนะนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียน เพื่อพัฒนางานเขียนให้น่าอ่านยิ่งขึ้น

หนังสือ "ศาสตร์แห่งการเขียนที่โน้มน้าวใจได้ทุกคน" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : ซง ซุกฮี. (2563). ศาสตร์แห่งการเขียนที่โน้มน้าวใจได้ทุกคน. [P 301 ซ112ศ 2563]

ผู้จัดทำ :
พจพิณ พรมเอี่ยม, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
สุพัณดา สุภาพ, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
วันที่

แสดงความเห็น