อินโฟกราฟิก เรื่อง การเวียนเทียน

อินโฟกราฟิก เรื่อง การเวียนเทียน
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

การเวียนเทียน

วันวิสาขบูชาปีนี้ แม้จะเป็นวันหยุดราชการเหมือนเช่นทุกปี แต่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนมากโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ชาวพุทธหลาย ๆ ท่านไม่สามารถเข้าวัดทำบุญ เวียนเทียนได้ตามปกติ ต้องมีความระมัดระวัง รักษาระยะห่าง รักษาความปลอดภัยจากเชื้อโรคมากยิ่งขึ้น

ในปีนี้หลาย ๆ วัดมีกิจกรรมออนไลน์ ให้ศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่กับบ้าน รวมทั้งมีการเวียนเทียนออนไลน์ด้วย ในรูปแบบของชีวิตวิถีใหม่ เพื่อให้ชาวพุทธได้สะสมบุญ สร้างกุศล และเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว

การเวียนเทียน คืออะไร เวียนเทียนแล้วส่งผลดีอย่างไร ได้หยิบเอาสาระน่ารู้  "การเวียนเทียน" ซึ่งพี่จันทมร สีหาบุญลี ได้เรียบเรียงไว้มาฝากกันค่ะ

การเวียนเทียน คือ การเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่าง ๆ

เวียนประทักษิณาวัตร คือ เวียนขวา 3 รอบ
เป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออกซึ่งความเคารพบูชาต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม
เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 83 (ก.ค. 2552) หน้า 27-28