รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้านนิติบัญญัติของสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2556

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้านนิติบัญญัติของสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2556 จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่เข้าร่วม :
2556-06-01 ถึง 2556-06-02
ปีที่เข้าร่วม :
2556
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและสัมมนา โดยสำนักวิชาการ
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :