สรุปผลโครงการสัมมนา เรื่อง เครือข่ายปฏิบัติงานสนับสนุนการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ

โครงการสัมมนา เรื่อง เครือข่ายปฏิบัติงานสนับสนุนการทาหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร และโรงแรมวังยาวริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันที่เข้าร่วม :
2558-05-22
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและสัมมนา โดยสำนักวิชาการ
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :