รายงานผล โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเตรียมการด้านวิชาการสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเตรียมการด้านวิชาการสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 และ วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมกานต์มณี ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

วันที่เข้าร่วม :
2560-06-30; 2560-08-04
ปีที่เข้าร่วม :
2560
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและสัมมนา โดยสำนักวิชาการ
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :