นายณรงค์ ศรีนาค

Mr. Narong Srinak

นายณรงค์ ศรีนาค

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ (เจ้าหน้าที่) :
0-2244-2055, 0-2244-2061
โทรสาร :
0-2244-2074
กลุ่มงาน :
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ