ขอเชิญร่วมงาน 90 ปี รัฐสภาไทย "การเดินทางและความหวัง" วันที่ 27 มิถุนายน -8 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมนิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ “90 ปี รัฐสภา การเดินทางและความหวัง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสระมรกต ชั้น 1 อาคารรัฐสภา

ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถาม การเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการ 90 ปี รัฐสภา 90 ความทรงจำ และการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่ระลึก สินค้าจากเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน อาทิ สินค้าพื้นเมือง สินค้าโอท็อป ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ ผ้าไหม ผ้าไทย เครื่องจักสาน และผักผลไม้ 

โปสเตอร์ขอเชิญร่วมงาน 90 ปี รัฐสภาไทย "การเดินทางและความหวัง"
โปสเตอร์ขอเชิญร่วมงาน 90 ปี รัฐสภาไทย "การเดินทางและความหวัง"
โปสเตอร์ขอเชิญร่วมงาน 90 ปี รัฐสภาไทย "การเดินทางและความหวัง"
โปสเตอร์ขอเชิญร่วมงาน 90 ปี รัฐสภาไทย "การเดินทางและความหวัง"