ขอเชิญร่วมเสวนา Library Talk เรื่อง การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

การเสวนา Library Talk เรื่อง การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา ณ หอสมุดรัฐสภา ชั้น 9 โซนกลาง อาคารรัฐสภา และ Live Stream ผ่านระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ Facebook Fan Page "หอสมุดรัฐสภา"

โปสเตอร์ การเสวนา Library Talk เรื่อง การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
แฟ้มข้อมูล :