ตราพระราชลัญจกรบนรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย

ผู้เรียบเรียง :
ปัทมพร สุขเกษม, วิทยากรปฏิบัติงาน กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ
วันที่ออกอากาศ :
2561-12
ประเภทสิ่งพิมพ์ :
หน่วยงานที่เผยแพร่ :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ภาพปก