รายงานวิจัย เรื่อง การสนับสนุนงานวิชาการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

The Academic Support Services of the Secretariat of the House of Representatives in the Legislative Process
ผู้แต่ง :
คณะทำงานวิจัย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
จำนวนหน้า :
142
ปีที่เผยแพร่ :
2562
ประเภท :
งานวิจัยโดยสำนักวิชาการ