ติดต่อห้องสมุด

สถานที่

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2244-2039, 0-2244-2063
โทรสาร: 0-2244-2074
อีเมล: library@parliament.go.th


เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 นาฬิกา
ปิดบริการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์


การเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS

ใช้เส้นทางรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (BTS) ลงสถานีสะพานควาย (N7) ทางออก ถนนพหลโยธิน ป้ายรถประจำทางสถานีรถไฟฟ้าสะพานควาย ใช้รถโดยสารสาย 3,44, 52, 524 มายังถนนประดิพัทธ์ ลงป้ายประดิพัทธ์ 6 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

ใช้รถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล (MRT) สายสีน้ำเงิน ออกสถานีกำแพงเพชร ทางออก อ.ต.ก. ป้ายรถประจำทาง อ.ต.ก. ใช้รถโดยสารสาย 536 มาลงยังป้ายรถประจำทางแยกประดิพัทธ์ 2 เดินกลับมาแยกประดิพัทธ์ 6 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    

เรือ

ลงเรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าเรือเกียกกาย เดินต่อประมาณ 5 นาที จนถึงแยกเกียกกาย ป้ายรถประจำทางกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ใช้รถโดยสารสาย 3 หรือ 524 ลงป้ายประดิพัทธ์ 6 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารประจำทาง สาย 3, 44, 52, 97, 117, 524 ลงป้ายประดิพัทธ์ ชอย 6