กลุ่มงานบริการวิชาการ 3

banner
0 Results Found

เวลาให้บริการ

จันทร์-ศุกร์ : 8.30-16.30 นาฬิกา 

ปิดบริการในหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเรา

สำนักวิชาการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ (ผู้บังคับบัญชา) : 0-2242-5900 ต่อ 5750
โทรศัพท์ (เจ้าหน้าที่) : 0-2242-5900 ต่อ 5751
โทรสาร : 0-2242-5990