กลุ่มงานบริการวิชาการ 3

0 Results Found

เวลาให้บริการ

จันทร์-ศุกร์ : 8.30-16.30 นาฬิกา 

ปิดบริการในหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเรา

สำนักวิชาการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (สำนักงาน) : 0-2244-2070
โทรศัพท์ (เจ้าหน้าที่) : 0-2244-2057, 0-2244-2064
โทรสาร : 0-2244-2074