กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

0 Results Found

เวลาให้บริการ

จันทร์-ศุกร์ : 8.30-16.30 นาฬิกา 

ปิดบริการในหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเรา

สำนักวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (สำนักงาน) : 0-2244-2073
โทรศัพท์ (เจ้าหน้าที่) : 0-2244-2073
โทรสาร : 0-2244-2074
อีเมล : lirt@parliament.go.th