กลุ่มงานห้องสมุด

banner
0 Results Found

เวลาให้บริการ

จันทร์-ศุกร์ : 8.30-16.30 นาฬิกา 

ปิดบริการในหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเรา

สำนักวิชาการ กลุ่มงานห้องสมุด
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ (ผู้บังคับบัญชา) : 0-2242-5900 ต่อ 5710
โทรศัพท์ (เคาน์เตอร์บริการ) : 0-2242-5900 ต่อ 5714-15
โทรศัพท์ (เจ้าหน้าที่) : 0-2242-5900 ต่อ 5711
โทรสาร : 0-2242-5990
อีเมล : library@parliament.go.th