ผลงานของสำนักวิชาการ แบ่งตามกลุ่มงาน

จงเดือน สุทธิรัตน์, วิทยากร 7 ว
เยาวนิจ สุนนานนท์, วิทยากร 9 ว
สวีณา พลพืชน์, วิทยากร 8 ว
รติมา คชนันทน์, วิทยากรชำนาญการ
สุภัทร คำมุงคุณ, วิทยากร 7 ว
วิริยะ คล้ายแดง, วิทยากร 7 ว