ผลงานของสำนักวิชาการ แบ่งตามปี

ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม, วิทยากร 7 ว
Bama Athreya, ผู้เขียน, มาลินี คงรื่น, วิทยากร 8 ว, ผู้แปล
เยาวนิจ สุนนานนท์, วิทยากร 9 ว