ผลงานของสำนักวิชาการ แบ่งตามปี

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะทำงานด้านประชาคมอาเซียน
คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานสนับสนุน ด้านการวิจัยและห้องสมุดรัฐสภาตามมาตรฐานสากล
ฐากูร จุลินทร, วิทยากรชำนาญการ