การยุบสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย

ผู้แต่ง :
แดนชัย ไชวิเศษ, นิติกรชำนาญการ
จำนวนหน้า :
103
ปีที่พิมพ์ :
2557