รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง NEDC Summit Event 2008 : Be Future-Ready Today – Session 1 Transforming data with Information Infrastructure

การสัมมนา เรื่อง NEDC Summit Event 2008 : Be Future-Ready Today – Session 1 Transforming data with Information Infrastructure จัดโดย บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัล กรุงเทพฯ

Participants
  1. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ 5
  2. นายเกรียงไกร จุลหงษ์, บรรณารักษ์ 4
Event Date
2008-11-12
Year
2008
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ