รายงานการเข้าร่วมงานสัมมนา สปช. รายงานประชาชน เรื่อง เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช.

การสัมมนา สปช. รายงานประชาชน เรื่อง เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช. จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เอ 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

Participants

นายโชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรชำนาญการพิเศษ

Event Date
2015-08-13
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ