รายงานการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต หัวข้อ สุขภาพดี ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ รุ่นที่ 10

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต หัวข้อ สุขภาพดี ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ รุ่นที่ 10 จัดโดย สำนักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

Participants

นางสาวนภาพร ญาณศิริ, เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

Event Date
2015-08-31 to 2015-09-05
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ