Failed it ! เฟลอีก !

Failed it ! เฟลอีก !

...เปลี่ยนความล้มเหลวเป็นไอเดียสุดสร้างสรรค์ เปลี่ยนความผิดพลาดเป็นความสำเร็จ...

ปัจจุบันเราอยู่ในยุคสมัยที่ทุกคนมุ่งหมายไปที่ความสมบูรณ์แบบและกลัวความล้มเหลว ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจำกัดประสิทธิภาพของตัวเอง ทั้งที่เราทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดไม่มากก็น้อยกันมาแล้วทั้งนั้น แนวคิดแบบเดิมมักจะสอนเราว่าความล้มเหลวเป็นสิ่งไม่ดีไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวเล็ก ๆ ความผิดพลาดใหญ่หลวง หรือความโชคร้ายต่าง ๆ ทั้งที่แท้จริงแล้วความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจช่วยให้เราเจอหนทางใหม่ในการคิดและการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และความล้มเหลวก็ช่วยเปลี่ยนแนวความคิดและช่วยให้เรามองสิ่งต่าง ๆ ในอีกแบบหนึ่ง  

ผู้เขียนได้นำเสนอมองมุมที่แตกต่างของเรื่องราวที่เรียกว่าความล้มเหลว ความผิดพลาด โดยกล่าวถึงความล้มเหลวอย่างมหันต์ ความล้มเหลวที่มีความสุข ล้มเหลวในการทำตามกฎ ล้มเหลวในการค้าหาแรงบันดาลใจ สดุดีแก่ความล้มเหลว ด้วยการแสดงให้เห็นว่าผลงานหลายอย่างที่ดูเหมือนจะล้มเหลว ถ้าใช้นิยามความสำเร็จหรือมุมมองแบบดั้งเดิม ก็อาจจะไม่ได้ล้มเหลวถ้าเราเปลี่ยนมุมมองใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีให้กับสิ่งต่าง ๆ แบบดั้งเดิม เป็นการคิดนอกกรอบและหาคุณค่าใหม่ ๆ ของผลงานนั้น ๆ

ซึ่งการฝึกมองมุมต่างโดยไม่ยึดติดกับกรอบคิดแบบเดิมและการยอมรับว่า "ความสำเร็จ" และ "ความล้มเหลว" ในการสร้างผลงานอาจขึ้นอยู่กับมุมมองที่เราหรือคนอื่นมีให้กับมันก็เป็นได้ เพราะความล้มเหลวขึ้นกับความคิดมุมมองของเรา และความผิดพลาดอาจนำไปสู่สิ่งใหม่ได้หรืออาจกลายเป็นจุดสร้างความแตกต่าง สร้างความโดดเด่นและกลายเป็นจุดสนใจได้ รวมทั้งความล้มเหลวอาจเป็นบ่อเกิดของจินตนาการ

เพราะฉะนั้นจึงอย่ากลัวที่จะล้มเหลว อย่ากลัวที่จะผิดพลาด และอาจพบได้ว่าในทุกครั้งที่มีความล้มเหลวเรามักจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ บางอย่างกลับคืนมาเสมอ ซึ่งอาจนำไปสู่อะไรอย่างอื่นที่ดีกว่า และนั่นเองก็คือจุดต่างระหว่างคนที่ล้มเหลวแล้วล้มเลิก กับคนที่ล้มเหลวเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จ การฝึกมองสิ่งต่าง ๆ ด้วยความคิดบวก ไม่เอาแต่จมอยู่กับว่าผลงานพวกนั้นว่าคือความล้มเหลว แต่เราต้องหมั่นเรียนรู้ ต้องหมั่นสังเกตจากการล้มเหลวครั้งก่อน ๆ ว่ามันให้อะไรกับเราได้บ้าง และเราจะนำมันไปใช้ในการพัฒนาผลงานของเราครั้งต่อไปได้อย่างไร 

หนังสือ "Failed it ! เฟลอีก !" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : เคสเซลล์, อีรีก. (2563). Failed it ! เฟลอีก !. [BF 408 ค783ฟ 2563]

ผู้จัดทำ :
อารีรัตน์ วิชาช่าง, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
สุพัณดา สุภาพ, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
Created on

Add new comment