วิธีตัดสินใจของคนที่ทำงานไม่เคยพลาด

วิธีตัดสินใจของคนที่ทำงานไม่เคยพลาด

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแนวจิตวิทยา กล่าวถึงสภาพจิตใจส่งผลใหญ่หลวงต่อการแสดงออก และการแสดงออกในเรื่องงานขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจถึง 90% ผู้เขียนใช้คำถาม 36 ข้อ มาทำความเข้าใจจิตวิทยาหรือพูดให้กว้างขึ้นคือ การทำความเข้าใจจิตใจของเราให้ลึกซึ้งขึ้นนั้น ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่คลุมเครือในสังคมนี้ชัดขึ้น โดย 36 ข้อ จะเป็นคำถามง่าย ๆ แต่หากผู้ถูกถามไม่รู้มาก่อนก็จะลังเลกับคำตอบ แม้แต่ละข้อจะมี 3 ตัวเลือก เมื่อเฉลยแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่า ตัวเลือกอื่นจะผิด แต่หากเทียบเคียงกับความรู้ด้านจิตวิทยาในปัจจุบันแล้ว เราจะเจอคำตอบที่เหมาะสมที่สุด 

กระบวนการคิดนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจจิตวิทยามากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น คำถามที่ว่า หากต้องการให้คุณภาพงานโดยรวมสูงขึ้นต้องทำอย่างไร ตัวเลือก มี 3 ตัวเลือก (1) เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพิ่มเติม (2) ทำงานใน 1 วันให้มากขึ้น (3) มองกระจกบนโต๊ะทำงาน ที่บริษัท เฉลย นั่นคือ ข้อ 3 เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อ ซึ่งผู้อ่านหลายท่านอาจตัดทิ้งเป็นข้อแรก โดยผู้เขียนให้เหตุผลว่า จากการทดลอง "จิตวิทยาว่าด้วยการเชื่อฟังผู้มีอำนาจ" ของสแตนลีย์ มิลแกรม (Stanley Milgram) กล่าวคร่าว ๆ เป็นการทดลองปล่อยกระแสไฟฟ้า (ปลอม) ใส่ผู้ที่ไม่เชื่อฟังคำสั่ง ส่วนนักจิตวิทยา ชาร์ลส์ เอส คาร์เวอร์ (Charles S. Carver) ลองไอเดียที่น่าสนใจว่า ให้วางกระจกไว้กับผู้ทดลองบางคน ผลปรากฏว่าผู้ทดลองที่มีกระจกจะแสดงท่าทีต่อต้านเมื่อถูกปล่อยกระแสไฟฟ้าใส่ กล่าวโดยสรุป คือ คนที่เห็นตัวเอง "เท่าที่มองเห็น" ในกระจกจะพยายามมากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ยิ่งลืมตัวตนของตัวเองเท่าไหร่ ก็มีโอกาสทำตัวเหลวไหลง่ายขึ้นเท่านั้น การมองเห็นนั้นสำคัญมากโดยเฉพาะการเห็นตัวเอง เพียงคำถามข้อเดียวก็ทำให้คิดได้ว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมาก ๆ คำตอบแต่ละข้อจะทำให้คุณรู้จัก "ใจ" ของตัวเองมากขึ้นซึ่งมีผลต่อการยอมรับตัวเองและการเพิ่มประสิทธิภาพของงานอีกหลายเท่า

 

ที่มา : ซาซากิ, โชโกะ. (2563). วิธีตัดสินใจของคนที่ทำงานไม่เคยพลาด. [BF 481 ซ213ว 2563]

ผู้จัดทำ :
ธนพร อินพุ่ม, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
วิลาวรรณ์ บุตดา, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
Created on

Add new comment