เรื่องแบบนี้คนเก่ง ๆ เขารับมือกันแบบไหน

เรื่องแบบนี้คนเก่ง ๆ เขารับมือกันแบบไหน

จงเป็นลูกน้องที่สร้างผลงาน จนหัวหน้าต้องรับฟังความคิดเห็น

ในช่วงชีวิตหนึ่งของการทํางานเราทุกคนล้วนอยากประสบความสําเร็จอยากมีชีวิตส่วนตัวที่ดีแต่ก็เจอปัญหาหลายอย่างที่แก้ไม่ตก ไปต่อไม่ถูก ไม่รู้จะปรึกษาใครไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง สภาพแวดล้อมในการทํางาน ปัญหาในครอบครัว หรือปัญหาความรัก

หอสมุดรัฐสภา ได้จัดหาหนังสือที่น่าสนใจอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการเพื่อนำไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องรองรับกับสถานการณ์ COVID-19 และบริบทปัจจุบัน ขอแนะนำหนังสือที่นำเสนอเรื่องของการพัฒนาตนเอง ได้แก่ "เรื่องแบบนี้คนเก่ง ๆ เขารับมือกันแบบไหน" โดย อุเอะดะ จุนจิ หนังสือเล่มนี้ได้ไขข้อข้องใจกับสารพัดปัญหาในบริษัทที่ทุกคนอยากรู้ แต่อาจไม่กล้าถาม ตั้งแต่ประเด็นเรื่องการพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล ไปจนถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน นำเสนอผ่านสถานการณ์สมมติในรูปแบบถาม-ตอบระหว่างพนักงานกับประธานบริษัท โดยอ้างอิงจากประสบการณ์จริงในการบริหารองค์กรของผู้เขียน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริษัท Family Mart ของญี่ปุ่น เช่น Q : ควรทำอย่างไรเมื่อลูกน้องในทีมที่อายุมากกว่าคอยแต่จะต่อต้านคำสั่ง A : ควรเพิ่มแรงกระตุ้นด้วยการกล่าวชมอีกฝ่าย และใช้ถ้อยคำเด็ดขาดนุ่มนวล เพื่อให้เขาเชื่อมั่นในตัวเรา

หนังสือ "เรื่องแบบนี้คนเก่ง ๆ เขารับมือกันแบบไหน" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : อุเอะดะ, จุนจิ. (2563). เรื่องแบบนี้คนเก่ง ๆ เขารับมือกันแบบไหน. [BF 481 อ867ร 2563]

ผู้จัดทำ :
บัณฑิต อุทาวงค์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
วิภาวรรณ เส็งจีน, เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
Created on