ลดโลกร้อน เริ่มต้นที่ตัวเรา

ลดโลกร้อน เริ่มต้นที่ตัวเรา

หนังสือ เรื่อง ลดโลกร้อน เริ่มต้นที่ตัวเรา เป็นหนังสือที่ผู้เขียน "ฝ่ายวิชาการสมาร์ทคิดส์พับลิชชิ่ง" ได้เขียนขึ้น เพื่อจุดประกายให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และตระหนักรู้ถึง "ภาวะโลกร้อน" ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่โลกกำลงเผชิญอยู่ในทุกวันนี้

โดยในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานกับผู้อ่านที่เป็นเยาวชนได้จุดประกาย และมีความตระหนักรู้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเรื่องโลกร้อน ตั้งแต่โลกของเราเป็นอย่างไร ภาวะโลกร้อนคืออะไร จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกร้อน ผลกระทบต่อสัตว์โลก ผลกระทบที่มีต่อมนุษย์ อีกทั้งผู้เขียนยังให้ความรู้แก่ผู้อ่านในเรื่องของที่มาของพลังงาน การประหยัดพลังงาน การสูญเสียพลังงาน พลังงานทดแทน การจัดการขยะ น้ำเสีย การลดโลกร้อนด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การใช้ถุงผ้า การประหยัดกระดาษ การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบการเขียนที่เข้าใจง่าย และมีสถิติตัวเลขมากมายในหนังสือเล่มนี้ที่บอกว่าแต่ละคนใช้พลังงานเท่าไหร่ หรือทั้งโลกใช้พลังงานเท่าไหร่ ถ้าหนึ่งคนประหยัดจะช่วยลดโลกร้อนได้เท่าไหร่ ถ้าทุกคนประหยัดจะช่วยลดโลกร้อนได้เท่าไหร่

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่น่าสนใจเล่มหนึ่งที่จะช่วยจุดประกายให้แก่เยาวชน และผู้อ่านทุกช่วงวัยก็สามารถได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ ซึ่งปัญหาภาวะโลกร้อนไม่ใช่ปัญหาเล็ก ๆ ที่การเปลี่ยนแปลงของคนเดียวจะช่วยทำให้มันดีขึ้นได้ แต่ปัญหาภาวะโลกร้อนนั้นส่งผลกระทบต่อโลกและทุกชีวิตบนโลก เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นพวกเราถึงคนที่อยู่ร่วมกันในโลกใบนี้

หนังสือ "ลดโลกร้อน เริ่มต้นที่ตัวเรา" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่ https://www.2ebook.com

ผู้จัดทำ :
อุดมศักดิ์ โกสิทธิ์, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
ญานิกา เฟื่องฟุ้ง, เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
Created on

Add new comment